Ώρα Προσέλευσης

Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι που θα λάβουν μέρος στην Τελετή Αποφοίτησης θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής (Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία) ως ακολούθως:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μεταξύ των ωρών 11:30π.μ.-12:00 μ. (όχι αργότερα από τις 12:00 μ.)

Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, μεταξύ των ωρών 5:00-5:30μ.μ. (όχι αργότερα από τις 5:30 μ.μ.)

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό που θα λάβει μέρος στην Τελετή Αποφοίτησης θα πρέπει να προσέλθει στον χώρο διεξαγωγής (Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία) ως εξής:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μεταξύ των ωρών 12:00-12:30 μ.μ. (όχι αργότερα από τις 12:30 μ.μ.)

Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, μεταξύ των ωρών 5:30-6:00 μ.μ. (όχι αργότερα από τις 6:00 μ.μ.)

Προσκεκλημένοι

Οι προσκεκλημένοι των αποφοίτων θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους ως εξής:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μέχρι τη 1:00 μ.μ.

Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, μέχρι τις 6:30 μ.μ.

Σημ.: Μετά τις πιο πάνω ώρες η Υπηρεσία Φύλαξης του χώρου δε θα επιτρέπει την είσοδο σε κανέναΕπίσης, ενημερώνουμε πως δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 5 ετών.