Δήλωση Συμμετοχής Μελών ΔΕΠ στην Τελετή Αποφοίτησης 2019

Στην Τελετή Αποφοίτησης θα πορευθεί εν πομπή το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και καλούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ να λάβουν μέρος. Παρακαλούνται τα μέλη, όπως συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι και την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019. Υπενθυμίζεται, πως η φετινή Τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο "Hilton Park"  στη Λευκωσία και θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω του συνδέσμου https://goo.gl/1HArN.

Για πληροφορίες σχετικά με ενοικίαση ή αγορά της τηβέννου του ΑΠΚΥ, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες στην παράγραφο Πληροφορίες για Τήβεννο.

Στοιχεία Μέλους ΔΕΠ

Θα συμμετάσχω με τήβεννο δική μου (του ΑΠΚΥ ή άλλη)
Θα συμμετάσχω με τήβεννο του ΑΠΚΥ (για ενοίκιο ή αγορά ακολουθείστε τις οδηγίες στην επιλογή Πληροφορίες για Τήβεννο)
Θα παρακολουθήσω μόνο