Πληροφορίες για Τήβεννο

Οι απόφοιτοι που θα συμμετάσχουν στην Τελετή θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε την τήβεννο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τονίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή (για να πορευθούν εν πομπή)  έχουν όλοι οι απόφοιτοι, οι οποίοι έχουν προπληρώσει το ενοίκιο της τηβέννου ή την έχουν αγοράσει μέχρι τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 μέσω του συνδέσμου της προμηθεύτριας εταιρίας Eurojet (γωνία Μακαρίου Γ' και Γευγελή, αρ. 2, τηλ.: +357 22375050) http://www.gownhirecyprus.com  ή έχουν άλλως πως εξασφαλίσει τήβεννο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του αντίστοιχου επιπέδου σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).  Στις περιπτώσεις αγοράς ή ενοικίου, όσοι φοιτητές δεν προπληρώσουν, δε θα τους επιτραπεί η συμμετοχή εν πομπή στην Τελετή.

Με τη λήξη της Τελετής Αποφοίτησης και την ολοκλήρωση της προσωπικής φωτογράφισης (για όσους το επιθυμούν), οι φοιτητές που θα ενοικιάσουν την τήβεννο θα πρέπει να την παραδώσουν στην εταιρία Eurojet (εκτός και εάν συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό τα δύο μέρη), της οποίας εκπρόσωποι θα βρίσκονται στο χώρο.  Μη παράδοση της τηβέννου στο χώρο της εκδήλωσης μετά τη λήξη της, θα καθιστά τον κάθε φοιτητή υπεύθυνο να την παραδώσει στα γραφεία της εταιρίας EurojetΣημειώνεται ότι σύμφωνα με το συμβόλαιο της εταιρίας, θα επιβληθεί πρόστιμο σε φοιτητή που δε θα επιστρέψει έγκαιρα την τήβεννο ή σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στις τηβέννους.

Στην τήβεννο θα τοποθετηθεί η πόρπη με το έμβλημα του «Υπολογιστή των Αντικυθήρων». Η πόρπη θα δοθεί στους φοιτητές που θα παρευρεθούν στην Τελετή Αποφοίτησης ως δώρο ενθύμιο από το Πανεπιστήμιο.