Οργανωτική Επιτροπή

Την ευθύνη διοργάνωσης της Τελετής Αποφοίτησης έχει το Γραφείο Εκδηλώσεων.

Οργανωτική Επιτροπή

Νέαρχος Νεάρχου, Υπεύθυνος Λειτουργός Γραφείου Εκδηλώσεων

Χριστιάνα Ιωάννου, Στέλεχος Γραφείου Εκδηλώσεων

Στάλω Φαλά, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών