Πληροφορίες για Τήβεννο

Οι απόφοιτοι που θα συμμετάσχουν στην Τελετή θα πρέπει οπωσδήποτε να φοράνε την τήβεννο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπογραμμίζεται πως προϋπόθεση για συμμετοχή στην Τελετή είναι η κατοχή τηβέννου του Πανεπιστημίου από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές είτε μέσω προπληρωμής της τηβέννου (ενοίκιο ή αγορά) μέχρι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 μέσω του συνδέσμου της προμηθεύτριας εταιρίας Eurojet (γωνία Μακαρίου Γ' και Γευγελή, αρ. 2, τηλ.: +357 22375050) http://www.gownhirecyprus.com είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εξασφάλιση της τηβέννου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του αντίστοιχου επιπέδου σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Στις περιπτώσεις αγοράς ή ενοικίου, όσοι φοιτητές δεν προπληρώσουν, δε θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στην Τελετή.

Με τη λήξη της Τελετής Αποφοίτησης, οι φοιτητές που θα ενοικιάσουν την τήβεννο θα πρέπει να την παραδώσουν στην εταιρία Eurojet (εκτός και εάν συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό τα δύο μέρη μεταξύ τους), της οποίας εκπρόσωποι θα βρίσκονται στον χώρο. Μη παράδοση της τηβέννου στον χώρο της εκδήλωσης μετά τη λήξη της, θα καθιστά τον κάθε φοιτητή υπεύθυνο να την παραδώσει στα γραφεία της εταιρίας EurojetΣημειώνεται ότι σύμφωνα με το συμβόλαιο της εταιρίας, θα επιβληθεί πρόστιμο σε φοιτητή που δε θα επιστρέψει έγκαιρα την τήβεννο ή σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στις τηβέννους.

Στην τήβεννο θα τοποθετηθεί η πόρπη με το έμβλημα του «Υπολογιστή των Αντικυθήρων». Η πόρπη θα δοθεί δωρεάν στους φοιτητές που θα παρευρεθούν στην Τελετή Αποφοίτησης ως ενθύμιο από το Πανεπιστήμιο.