Ώρα Προσέλευσης

Απόφοιτοι

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην Τελετή Αποφοίτησης θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής (πολυχώρος εκδηλώσεων "Pavilion" στη Λευκωσία) ως ακολούθως:

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μεταξύ των ωρών 4:00-4:30μ.μ. (όχι αργότερα από τις 4:30μ.μ.)

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, μεταξύ των ωρών 2:00-2:30μ.μ. (όχι αργότερα από τις 2:30μ.μ.)

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό που θα λάβει μέρος στην Τελετή Αποφοίτησης θα πρέπει να προσέλθει στον χώρο διεξαγωγής (πολυχώρος εκδηλώσεων "Pavilion" στη Λευκωσία) ως εξής:

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μεταξύ των ωρών 4:30-5:00μ.μ. (όχι αργότερα από τις 5:00μ.μ.)

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, μεταξύ των ωρών 2:30-3:00μ.μ. (όχι αργότερα από τις 3:00μ.μ.)

 

Προσκεκλημένοι

Η φετινή Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μόνο των αποφοίτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 και χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων τηρουμένων των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παραχώρησε ειδική άδεια στο ΑΠΚΥ για διοργάνωση της Τελετής υπό συγκεκριμένους όρους, αλλά και των προνοιών των εκάστοτε διαταγμάτων αναφορικά με την πανδημία.