Απόφοιτοι

Οδηγίες για τους φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν

Η Τελετή Αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021, στον πολυχώρο εκδηλώσεων "Pavilion" στη Λευκωσία. Η Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ώρα έναρξης 6:00μ.μ.
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, ώρα έναρξης 4:00μ.μ.

Σημειώστε, πως δεν υπάρχει χώρος φύλαξης για τα προσωπικά αντικείμενα των φοιτητών και παρακαλούνται οι συμμετέχοντες για λόγους ασφαλείας όπως διευθετήσουν τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων προτού προσέλθουν στους χώρους της διοργάνωσης της Τελετής.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται πως η φετινή Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μόνο των αποφοίτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 και χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων τηρουμένων των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παραχώρησε ειδική άδεια στο ΑΠΚΥ για διοργάνωση της Τελετής υπό συγκεκριμένους όρους, αλλά και των προνοιών των εκάστοτε διαταγμάτων αναφορικά με την πανδημία. Οι απόφοιτοι που θα συμμετάσχουν στην Τελετή, μετά τον έλεγχο του πιστοποιητικού τους, θα πρέπει να καθήσουν στην προκαθορισμένη για αυτούς θέση στην αίθουσα της Τελετής, η οποία θα τους υποδειχθεί κατά την προσέλευσή τους.

Νοείται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης θα τηρηθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά της πανδημίας (π.χ. απαραίτητη η χρήση μάσκας κτλ), ενώ όλα τα άτομα που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα. Δηλαδή, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2021 θα πρέπει να έχουν λάβει τη 2η και 3η δόση ανάλογα με την περίπτωση, είτε τη μία δόση με απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης. Τονίζεται πως από τις 18 Δεκεμβρίου, καταργείται το SafePass για όσα άτομα δεν έχουν λάβει την ενισχυτική δόση του εμβολίου μετά την πάροδο 7 μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού. Ωστόσο, για τα άτομα που έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών από τη λήψη της 2ης δόσης, θα μπορούν να εισέρχονται στους πιο πάνω χώρους ΜΟΝΟ με την προσκόμιση αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε ψηφιακή μορφή.

Νοείται επίσης πως είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού Safe pass ή Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate) από όλους τους συμμετέχοντες στην Τελετή (το αποδεικτικό θα πρέπει να επιδειχθεί στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης). Οι Αρχές του Πανεπιστημίου υπογραμμίζουν πως οι πιο πάνω οδηγίες ετοιμάστηκαν και θα εφαρμοστούν βάσει των οδηγιών και διαταγμάτων της παρούσας στιγμής. Για οποιεσδήποτε μελλοντικές νέες οδηγίες της Πολιτείας που ενδέχεται να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα της διοργάνωσης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δε φέρει καμία ευθύνη.

Σε περίπτωση που απόφοιτος δεν προσκομίσει το προβλεπόμενο από τα διατάγματα πιστοποιητικό, τότε δε θα του επιτραπεί η είσοδος στην Τελετή.

 

1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΒΕΝΝΟΥ (απαραίτητη προϋπόθεση)

Όλοι οι φοιτητές που αναμένεται να αποφοιτήσουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής μέσω της Διαδικτυακής Πύλης μέχρι και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου Νοεμβρίου 2021, ενώ θα πρέπει να προπληρώσουν το ενοίκιο ή να αγοράσουν την τήβεννο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήβεννο πατήστε εδώ.

Φοιτητές που δε συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής ή δεν προπληρώσουν το ενοίκιο της τηβέννου ή δεν την αγοράσουν ακολουθώντας τα χρονοδιαγράμματα, δε θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τελετή.

Στο σημείο αυτό, τονίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης αποκτούν όλοι οι απόφοιτοι, οι οποίοι:

  • έχουν διευθετήσει όλες τις οικονομικές, ακαδημαϊκές και/ή άλλες υποχρεώσεις τους προς το Πανεπιστήμιο, και
  • έχουν αποκτήσουν τη τηβέννο του Πανεπιστημίου ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί εδώ.

 

2. ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ

Οι απόφοιτοι που θα λάβουν μέρος στην Τελετή Αποφοίτησης θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής (πολυχώρος εκδηλώσεων "Pavilion" στη Λευκωσία) ως ακολούθως:

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, μεταξύ των ωρών 16:00-16:30μ.μ. (όχι αργότερα από τις 16:30μ.μ.)

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 - Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, μεταξύ των ωρών 14:00-14:30μ.μ. (όχι αργότερα από τις 14:30μ.μ.)

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Οι τίτλοι σπουδών και οι αναλυτικές βαθμολογίες των αποφοίτων έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς (συστημένη αλληλογραφία) από την αρμόδια Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚΥ σε όσους απόφοιτους έχουν διευθετήσει όλες τις οικονομικές, ακαδημαϊκές και/ή άλλες υποχρεώσεις τους προς το Πανεπιστήμιο.

 

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ / ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τη φωτογράφηση και την οπτικογράφηση της Τελετής ανέλαβε το φωτογραφείο «Twins».  Πληροφορίες για το κόστος των φωτογραφιών, του DVD και για πακέτα προσφορών έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο https://studiotwins.zenfolio.com/.

Τονίζεται πως στη φετινή Τελετή δε θα επιτρέπεται η ατομική φωτογράφηση πριν ή μετά την εκδήλωση στους χώρους της Τελετής στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για παραγγελία αντιτύπων DVD και φωτογραφιών παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το φωτογραφείο «Twins», που βρίσκεται στη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 17 ΑΒΓ, 1082 Άγιοι Ομολογητές, τηλ. +357-22317625.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του φωτογραφείου https://studiotwins.zenfolio.com/ την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.